Click vào đây để đến trang Tìm kiếm chi tiết

Loading Google Search on NgheThuatIT.com ...

Download RedGate SQL Toolbelt Full và SQL Developer Bundle Full

 RedGate SQL Toolbelt bao gồm 14 tool rất mạnh để xử lý SQL Server database mọi phiên bản (kể cả 2012), nó có thể Export, compare cấu trúc, dữ liệu, đặc biệt nó có thể đồng bộ hóa cấu trúc và dữ liệu của 2 database thuộc 2 version sql server khác nhau như 2008 và 2012. Bởi vậy, bạn có thể dễ dàng chuyển toàn bộ 1 database thuộc sql server 2008 đến sql server 2012 và ngược lại. Nó có tác dụng tốt khi bạn cần backup database sql server 2008 và restore vào sql server 2012.

Everything you need to work with SQL Server databases            
                                                                 
    14 Red Gate SQL Server tools in a single installer           
    Relentlessly tested for accuracy, reliability and ease of use
    Safari Books Online top 20 SQL Server titles                 
    Save over 65% compared with buying the tools separately      
                                                                 
The SQL Toolbelt allows developers and DBAs to gain access to our essential SQL Server tools. This means that when you are working with SQL Server databases, you can finally have the most powerful set of tools right there to hand, when you need them


The SQL Toolbelt contains:

    SQL Compare Pro
    Compares and synchronizes SQL Server database schemas
    SQL Data Compare Pro
    Compares and synchronizes SQL Server database contents
    SQL Source Control
    Connect your existing source control system to SQL Server
    SQL Prompt Pro
    Write, edit, and explore SQL effortlessly
    SQL Connect
    Ingeniously simple database development in Visual Studio
    SQL Test
    Unit test databases in SQL Server Management Studio
    SQL Data Generator
    Test data generator for SQL Server databases
    SQL Packager
    Packages a database for deployment or update
    SQL Dependency Tracker
    Visualizes SQL Server object dependencies
    SQL Doc
    Document SQL Server databases
    SQL Multi Script Unlimited
    Single-click script execution on multiple servers
    SQL Backup Pro
    Compress, securely encrypt and strengthen backups - fast
    SQL Monitor
    SQL Server performance monitoring and alerting
    SQL Comparison SDK
    Automate comparison and synchronization tasks
    SQL Object Level Recovery Native
    Recover database objects from SQL Server backups
    SQL Search
    Search within SQL Server database schemas

Download RedGate SQL Toolbelt Full và SQL Developer Bundle Full

(chọn File / Download)

pass giải nén : nghethuatit.com

5. Tháng Bảy 2014 19:22 | Bình luận (0)
Video VOA learning English BBC learning English - English at work------------------------------------


Dịch vụ nhận chuyển đổi tất cả các loại file ảnh (jpg,png,...), file scan, file Pdf ebook tài liệu, văn bản sang dạng file Word có thể chỉnh sửa được. Hỗ trợ chuyển đổi chính xác cả tiếng Việt với độ chính xác cao, không bị lỗi font chữ. Giá rẻ nhất.
Liên hệ Email: nghethuatit@gmail.com


------------------------------------


Kho dữ liệu khổng lồ tập hợp hàng nghìn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp, Chuyên đề, Báo cáo, Tiểu luận, Đề án môn học và tài liệu học tập trong mọi chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật, xây dựng,... Bạn có thể tìm thấy những file Luận văn, Đồ án mà mình đang cần một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.


------------------------------------

Email liên hệ : nghethuatit@gmail.com

NgheThuatIT.com

 Quảng cáo

Những website hữu ích

Dantri.com.vn Báo Đầu tư chứng khoán Xem truyền hình trực tuyến Forum Shoptinhoc.com

Về đầu trang